STORA TJÖRNEKALVS INTRESSEFÖRENING

Stora Tjörnekalvs Intresseförening bildades 1971. Som enda förening på Tjörnekalv hade intresseföreningen hand om allt som rörde ön. Numera är uppgifterna uppdelade på flera föreningar. Enligt stadgarna är föreningens uppgift ”Att tillvarata Stora Tjörnekalvs intressen i allmänna angelägenheter och främja åtgärder för att öka trivseln på ön”.

Intresseföreningens mål är att genom aktiviteter och konkreta insatser bevara Tjörnekalvs karaktär, värden och naturliga tillgångar. Strävan är att representera alla boende på ön.

Intresseföreningen genomför många olika aktiviteter. På våren samlas vi vid påskelden, Midsommar firas med både dans kring midsommarstången, lotterier, lekar för barnen och annat. Varje sommar ordnas en Bouletävling nere vid hamnen. Visfest och Räkfest är också något som återkommer varje år. Dessa aktiviteter bidrar till gemenskap och ökar trivsel och trygghet på ön.

Boden

Året 2017 invigdes »Boden«, Intresseföreningens egen föreningsstuga som byggdes med enbart ideella krafter. Boden ligger nära hamnen och där hålls Intresseföreningens, Hamnföreningens och Samfällighetsföreningens årsmöten. Boden kan användas även för trivselträffar, informationsträffar, kurser eller utställningar som riktar sig till hela ön. Boden går också att hyra privat. Det ligger en bokningsbok i Brandboden, den lilla rosa olåsta boden. Nyckeln till Boden finns hos ordförande för Intresseföreningen och några personer till som kan öppna.

Vad som gäller vid uthyrning av föreningslokalen »Boden«

  1. Boden är avsedd dels för aktiviteter såsom möten, utställningar och föredrag och för privata fester för medlemmar i föreningen och deras gäster. Boden ska inte användas till politiska eller religiösa möten.
  2. Boden kan hyras under ett eller flera dygn. Kostnaden är 300 kr per dygn och 50 kr för följande dygn. Betalning ska gå till föreningens swish-nummer 1236172563.
  3. Den som vill boka Boden ska skriva datumet i anmälningskalendern i brandhuset (lilla rosa huset vid Boden). Dessutom ska tiden meddelas till vår webmaster Paula Larsson som lägger upp den på vår hemsida i kalendariet – så undviker vi dubbelbokningar. Maila dina bokningsdatum till Paula: paula.larsson@me.com och till styrelsen, Elisabeth Andreén: andreen.tjornekalv@gmail.com
  4. Den som hyr Boden ska se till att den städas och att möblemanget återställs. Allt skräp sorteras och kastas i egna sopkärl.

Tjörnekalv, februari 2023
Styrelsen

Bygget av Boden
Boden – föreningslokal

Röjningar

Intresseföreningen organiserar regelbundna ”röjningar”, då vi gör i ordning stigar till badvikarna, fäller träd och eldar. Flera mindre byggprojekt engagerar många frivilliga från föreningen. För ett par år sedan rustade Intresseföreningen upp lekplatsen med nya lekredskap. Tillsammans gör vi något bra för vår ö. Detta är Intresseföreningens stora uppgift.

Bytardagar i hamnen

Kalvebladet

Intresseföreningen ger ut Kalvebladet, en 4-sidigt medlemsblad som kommer ut med två nummer per sommar. PDF versioner av Kalvebladet läggs även upp på hemsidan [se fliken Klavebladet].

Ansavrig utgivare: Mats Resvik, mats@resvik.com

STYRELSEN 2022–2023

Ordförande: Elisabeth Andreén 0723-101602, andreen.tjornekalv@gmail.se
Kassör: Nina Lestrup
Sekreterare: Emilia O’Keeffe
Ledamöter: Ingvar Torgersson, Paulina Landberg, Nina Lestrup, Joacim von Wowern

e-post: tjornekalvsintresseforening@gmail.com

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 250 kr för enskild person eller 500 kr per hushåll.
BankGiro Intresseföreningen:  5473-6681
Swish Intresseföreningen: 1236172563