CORONAVIRUSET

Coronaviruset i Bohuslän 2020 – denna sommar är inte som andra somrar. 

När du semestrar i skärgården tänk på att pandemin pågår och ta ditt personliga ansvar och följ Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarnas rekommendationer och råd. 

 • Tvätta händerna. 
 • Håll avstånd. 
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. 
 • Tänk på de äldre. 
 • Undvik trängsel på kajer och smala gångvägar. 
 • Res inte med kollektivtrafiken och färjorna om du inte måste, välj hellre andra färdmedel tex egen båt, cykla, gå.
 • Trängs inte på färjorna och vid på- och avstigning. 
 • Undvik trängsel i gästhamnarna. 
 • Undvik trängsel i naturhamnarna. 
 • Undvik trängsel på badplatserna. 
 • Undvik att resa till små kustsamhällen där det lätt uppstår trängsel. 

 För mer info besök myndigheternas hemsidor. Ha en fin sommar, visa hänsyn och ta hand om varandra! 

 Bohusläns Skärgårdsråd