STORA TJÖRNEKALVS INTRESSEFÖRENING

Stora Tjörnekalvs Intresseförening bildades 1971. Som enda förening på Tjörnekalv hade intresseföreningen hand om allt som rörde ön. Numera är uppgifterna uppdelade på flera föreningar. Enligt stadgarna är föreningens uppgift ”Att tillvarata Stora Tjörnekalvs intressen i allmänna angelägenheter och främja åtgärder för att öka trivseln på ön”.

Intresseföreningens mål är att genom aktiviteter och konkreta insatser bevara Tjörnekalvs karaktär, värden och naturliga tillgångar. Strävan är att representera alla boende på ön. Här kan ni läsa protokollet från det senaste årsmötet [protokoll2020].

Intresseföreningen genomför många olika aktiviteter. På våren samlas vi vid påskelden, Midsommar firas med både dans kring midsommarstången, lotterier, lekar för barnen och annat. Varje sommar ordnas en Bouletävling nere vid hamnen. Visfest och Räkfest är också något som återkommer varje år. Dessa aktiviteter bidrar till gemenskap och ökar trivsel och trygghet på ön.

Året 2017 invigdes »Boden«, Intresseföreningens egen föreningsstuga som byggdes med enbart ideella krafter. Boden ligger nära hamnen och där hålls Intresseföreningens, Hamnföreningens och Samfällighetsföreningens årsmöten. Boden kan användas även för trivselträffar, informationsträffar, kurser eller utställningar som riktar sig till hela ön. Boden går också att hyra privat. Det ligger en bokningsbok i Brandboden, den lilla rosa olåsta boden. Nyckeln till Boden finns hos Ingemar Lindoff, Robert Karlsson eller Inger Öhrn men även andra från styrelsen kan öppna.

Intresseföreningen organiserar regelbundna ”röjningar”, då vi gör i ordning stigar till badvikarna, fäller träd och eldar. Flera mindre byggprojekt engagerar många frivilliga från föreningen. För ett par år sedan rustade Intresseföreningen upp lekplatsen med nya lekredskap. Tillsammans gör vi något bra för vår ö. Detta är Intresseföreningens stora uppgift.

bytardagar_long

Intresseföreningen ger ut Kalvebladet, en 4-sidigt medlemsblad som kommer ut med två nummer per sommar. PDF versioner av Kalvebladet läggs även upp på hemsidan [see fliken Klavebladet].

STYRELSEN 2020–2021
Ordförande: Inger Öhrn, tel. 0303-741298 eller 0703-119432
Ledamöter: Lena Steijner, Lena Wedlin, Andrea Gullberg, Ingvar Torgersson, Patrick Lindoff, Philip Wandhammar

Medlemsavgiften
Du som har betalat efter 1 april i år har betalat din medlemsavgift fram till och med 31 mars 2021. Du som inte har betalat 250 kr för enskild person eller 500 kr per hushåll kan göra det nu. Betala helst innan augusti månads utgång som det står i våra stadgar.

BankGiro Intresseföreningen:  5473-6681
Swish Intresseföreningen: 1236172563

Om du råkar glömma att göra det så får du en påminnelse under hösten.
Du får gärna hämta ditt medlemskort redan nu hos mig för på kortet står det att det gäller för 2020/21.