STORA TJÖRNEKALVS INTRESSEFÖRENING

Stora Tjörnekalvs Intresseförening bildades 1971. Som enda förening på Tjörnekalv hade intresseföreningen hand om allt som rörde ön. Numera är uppgifterna uppdelade på flera föreningar. Enligt stadgarna är föreningens uppgift ”Att tillvarata Stora Tjörnekalvs intressen i allmänna angelägenheter och främja åtgärder för att öka trivseln på ön”.

Intresseföreningens mål är att genom aktiviteter och konkreta insatser bevara Tjörnekalvs karaktär, värden och naturliga tillgångar. Strävan är att representera alla boende på ön.

Intresseföreningen genomför många olika aktiviteter. På våren samlas vi vid påskelden, Midsommar firas med både dans kring midsommarstången, lotterier, lekar för barnen och annat. Varje sommar ordnas en Bouletävling nere vid hamnen. Visfest och Räkfest är också något som återkommer varje år. Dessa aktiviteter bidrar till gemenskap och ökar trivsel och trygghet på ön.

Året 2017 invigdes »Boden«, Intresseföreningens egen föreningsstuga som byggdes med enbart ideella krafter. Boden ligger nära hamnen och där hålls Intresseföreningens, Hamnföreningens och Samfällighetsföreningens årsmöten. Boden kan användas även för trivselträffar, informationsträffar, kurser eller utställningar som riktar sig till hela ön. Boden går också att hyra privat. Det ligger en bokningsbok i Brandboden, den lilla rosa olåsta boden. Nyckeln till Boden finns hos Ingemar Lindoff, Robert Karlsson eller Inger Öhrn men även andra från styrelsen kan öppna.

Intresseföreningen organiserar regelbundna ”röjningar”, då vi gör i ordning stigar till badvikarna, fäller träd och eldar. Flera mindre byggprojekt engagerar många frivilliga från föreningen. För ett par år sedan rustade Intresseföreningen upp lekplatsen med nya lekredskap. Tillsammans gör vi något bra för vår ö. Detta är Intresseföreningens stora uppgift.

bytardagar_long

Intresseföreningen ger ut Kalvebladet, en 4-sidigt medlemsblad som kommer ut med två nummer per sommar. PDF versioner av Kalvebladet läggs även upp på hemsidan [se fliken Klavebladet].

STYRELSEN 2022–2023
Ordförande: Elisabeth Andreén 0723-101602, andreen.tjornekalv@gmail.se
Kassör: Andrea Lidö
Sekreterare: Emilia O’Keeffe
Ledamöter: Ingvar Torgersson, Patrick Lindoff, Paulina Landberg, Nina Lestrup

Styrelsen 2022-202

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 250 kr för enskild person eller 500 kr per hushåll.

BankGiro Intresseföreningen:  5473-6681
Swish Intresseföreningen: 1236172563