HISTORIA

Tjörnekalv har varit bebott åtminstone sedan 1500-talet. Det var kronomark och utnyttjades för bete och jordbruk av de boende och av bönder på Tjörn. Tjörnekalv friköptes från Kronan 1743 av de som då var bofasta på ön.

I samband med de stora sillperioderna under 1700 och 1800-talen växte Tjörnekalvs befolkning genom en stor inflyttning. Två samhällen uppstod Stora och Lilla Tjörnekalv. Det viktigaste för försörjningen var sillfisket som bedrevs runt ön i små och enkla båtar eftersom sillen fanns i sådant överflöd. På ön etablerades salterier och trankokerier.

Marken på Tjörnekalv brukades intensivt för odling och bete och gav viktig komplettering till hushållens försörjning. Ända in på 1960-talet användes åkrar och utmarker aktivt.

Den stora sillperioden tog slut omkring 1910. Då fick fisket bedrivas längre ut till havs med krav på mer avancerad teknik och större båtar. Tjörnekalvs fiskeflotta var som störst på 50- och 60-talet med 5-6 moderna trålare. Därefter följde en nedgång och avveckling av fisket. Numera förekommer endast hemmafiske.

Samhället hade i början av 1900-talet i stort fått den form det har idag. Under 30- och 40-talet byggdes några nya hus längs dalgången från hamnen. Några sommarhus tillkom i ”väster” och på Lilla Tjörnekalv.

De senaste 50 åren har Tjörnekalv blivit alltmer dominerat av sommarboende. Husen har i många fall blivit kvar i släkten, men också sålts till nya Kalvebor. Husen har rustats upp och moderniserats.

Vill du läsa mer om Tjörnekalvs histora finns boken Tjörnekalv under tre sekler av Mona Axelsson & Sigvard Torgersson (2004, eget förlag).

historia_group_600