TJÖRNEKALVS FASTBOENDE FÖRENING

TFF är Tjörnekalvs samhällsförening. Föreningen har hand om frågor som rör samhället Tjörnekalv och livet på ön – hela året. Föreningen arbetar på olika sätt för att främja och göra Tjörnekalv till en bra plats att bo på och för att bibehålla en fastboende befolkning.

Föreningens mål är att:

  • Tjörnekalv är och skall vara en plats att leva på året runt, med fungerande bas-service.
  • Föreningen har en löpande kontakt med kommunen och grannsamhällena, samarbetar med övriga föreningar på ön samt företräder Tjörnekalv i olika sammanhang.
  • TFF skickar ut ett nyhetsbrev till alla intresserade löpande under året. Här är deras senaste nyhetsbrev (sommar 2020).
  • Föreningen hjälper också till att lotsa nyinflyttade när det behövs, svarar gärna på frågor kring livet här på ön och i bygden. Välkommen hit!
  • Medlemsskap löses hos kassören Robert och det finns två olika medlemsskap; Medlem samt Stödmedlem.

Välkommen till TFF!

tff_long

Föreningens styrelse sammanträder ca 1 gång per månad och du kan kontakta styrelsen här: susanna@leibovici.se

STYRELSEN
Ordförande: Susanna Leibovici, tel. 0706-584267, mail susanna@leibovici.se
Sekreterare: Hans Wilhelmson
Kassör: Robert Karlsson
Ledamot: Mariette Wikberg
Ledamot:Henny Karlsson