KRISINFORMATION

Ring larmnumret 112 i nödsituationer som till exempel akuta sjukdomstillstånd och pågående brott eller bränder. Du kan också nå flyg-, sjö- och fjällräddning, liksom jourhavande präst och Giftinformationscentralen. Ring endast 112 i nödsituationer.

LARMNUMMER & INFORMATION
krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

BRANDSLÄCKARE
På Tjörnekalv har vi brandsläckare (12kg) utplacerade på ön. Här är en karta som visar var dem finns tillgängliga. Utöver dessa är varje boningshus försett med en 6kg pulversläckare i ett skåp på utsidan.