FÖRENINGAR

Tjörnekalv har ett rikt föreningsliv. Det finns fem föreningar som är inriktade på att hantera och sköta olika aspekter och intresseområden på ön och bland de boende. De olika föreningarna har bestämda uppgifter och ansvar men överlappning sker och därför sker en samordning och samarbete mellan föreningarna.

De verksamma föreningarna är:
Stora Tjörnekalvs Intresseförening
Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening VA/VB
Stora Tjörnekalvs Hamnförening
Tjörnekalvs Fastboendeförening
Tjörnekalvs Segelsällskap

Mer information om de olika föreningarna hittar du under flikarna för respektive förening.