TJÖRNEKALVS SEGELSÄLLSKAP

Föreningen Tjörnekalvs Segelsällskap – TJÖSS har en ovanlig bakgrund. Ingeli Holm fick sällskapet år 2004 som 50-årspresent och blev även dess evige ordförande. Syftet med föreningen är att främja segling och kappsegling för unga och gamla, samtidigt kunna hantera en båt och få sjövana. Dessutom ha trevligt och roligt tillsammans.

Så småningom anordnade TJÖSS »Tjörnekalv runt«, som därefter har återkommit varje år. Båtar av olika storlekar deltar i tävlingen där resultatet regleras med LYS-tal. Vinnande båt anordnar tävlingen året efter. Tävlingen avslutas med antingen korvgrillning direkt efter eller och en fest på kvällen med mat till självkostnadspris eller med valfritt bidrag. Vinsten ges till Sjöräddningssällskapet.

TJÖSS 2

Ordförande Ingeli Holm, telefon: 0721-98 13 24 eller 0049-1743148872.
Övriga styrelsemedlemmar är Jens Holm, Christoffer Sellberg, Olle Langenius, Karin Wahlén och Olle Pettersson.

Vi välkomnar alla att bli medlemmar och stödmedlemmar.