KALENDARIET

Utställning i Boden, Vävnader av Lisa Fritzell