Nyheter från Västrafik angående användning av färjan

Detta gäller tills vidare, info från Krisledningen VGR, citat:

  1. Blir du sjuk och behöver sjukhusvård, då gäller ordinarie vårdkedja 112 (alternativt om enskild har ringt 1177 och de gör den bedömningen) och då kommer ambulans.
  2. VGR har i nuläget ingen möjlighet att ordna med persontransport för enskild som har lätta symptom och önskar att provtagning för covid-19 och har inte heller möjlighet att skicka ut legitimerad personal som genomför provtagning. Det innebär att enskild som bor i aktuella områden själva får ombesörja transport när man har symptom (inga allvarliga besvär) och önskar provtagning. (Västtrafiks hemsida)

Ytterligare nyheter finns även på sidan Coronaviruset.

Kompletterande Info från Tjörns hamnar 11 januari:

Det här inlägget postades i Uncategorised. Bokmärk permalänken.